நாளை காஞ்சிபுரம் அத்திவரதரை தரிசிக்கச் செல்லும் பக்தர்கள் கவனத்திற்கு!