அத்தி வரதர் வைபவத்தில் டாக்டர் ராமதாஸ் குடும்பம் வழிபாடு