இருசக்கர வாகன திட்டம் - tnpds-govin

தமிழக அரசு மானிய விலை இருசக்கர வாகனம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் எப்படி தெரியுமா?

தமிழக அரசு மானிய

விலை இருசக்கர வாகனம்

பெற விண்ணப்பிக்கலாம்

எப்படி தெரியுமா?