இருசக்கர வாகன திட்டம் 2018 - tnpds-govin

தமிழக அரசின் ‘இருசக்கர வாகன திட்டம்’: விண்ணப்பிக்க தகுதியுள்ள பெண்கள்!

தமிழக அரசின் ‘இருசக்கர

வாகன திட்டம்’:

விண்ணப்பிக்க தகுதியுள்ள

பெண்கள் யார் யார்?