தமிழக அரசின் ஸ்கூட்டர் மானியம் வழங்கும் திட்டம் ஆரம்பம்

தமிழக அரசின் ஸ்கூட்டர் மானியம் வழங்கும் திட்டம்! ஆரம்பம்!

தமிழக அரசின் ஸ்கூட்டர் மானியம் வழங்கும் திட்டம்! ஆரம்பம்!

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் 70-வது பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு தமிழக அரசின் ஸ்கூட்டர் மானியம் வழங்கும் திட்டம் ஆரம்பம்.